Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo ciągłej dbałości i uwagi, z którymi podchodzimy do tworzenia naszej strony internetowej, może się zdarzyć, że opublikowane na niej informacje są niepełne lub niewłaściwe. Informacje znajdujące się na naszej stronie są regularnie uzupełnianie, a ewentualne zmiany mogą w każdej chwili zostać wprowadzone ze skutkiem natychmiastowym oraz bez jakiegokolwiek powiadomienia. Użytkownikowi nie wolno, bez zgody Kersten, publikować ani powielać prac chronionych prawami autorskimi ani innych informacji zawartych na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że informacje znajdujące się na naszej stronie są odpowiednie do celu, w jakim zostały one wyszukane. Wszystkie informacje, produkty i usługi są oferowane w stanie, w jakim się one faktyczne znajdują oraz bez jakiejkolwiek (wyraźnej) gwarancji ani zapewnienia o ich zasadności, stosowności do określonego celu albo w inny sposób. Wykluczamy wszelką odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę, pośrednią bądź bezpośrednią, bez względu na jej charakter, która powstała na skutek wykorzystania lub ma w jakikolwiek inny sposób związek z wykorzystywaniem naszej strony internetowej, bądź z czasową niemożliwością zasięgnięcia informacji z naszej strony. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkodę, pośrednią bądź bezpośrednią, powstałą w wyniku wykorzystania informacji uzyskanych za pomocą naszej strony internetowej.


Informacje osobowe

Mogą Państwo używać naszej strony / odwiedzać ją bez ujawniania swojej tożsamości ani bez podawania danych osobowych. Istnieje jednak możliwość, że w określonych celach będziemy potrzebować informacji od Państwa, na przykład takich jak nazwisko i adres. Dążymy do tego, aby zawsze Państwa informować przed zebraniem informacji osobowych za pośrednictwem Internetu. Jeżeli zdecydują się Państwo udzielić nam bądź naszym partnerom handlowym potrzebnych informacji osobowych – na przykład do prowadzenia z Państwem korespondencji – powiadomimy Państwa, w miarę możliwości, w jaki sposób informacje te będą wykorzystywane. Jeśli oświadczą Państwo, że informacje te nie mogą być używane jako podstawa do dalszego kontaktu, uszanujemy Państwa zdanie.

 

Bezpieczeństwo i jakość informacji

Naszym celem jest zabezpieczenie jakości i rzetelności informacji osobowych. Prośby użytkowników o zmianę bądź usunięcie danych osobowych zostaną jak najszybciej rozpatrzone.

 

Odnośniki do innych stron

Na naszej stronie internetowej mogą się znajdować odnośniki do innych stron. Nie ponosimy odpowiedzialności za treść innych stron internetowych ani za ochronę danych na owych stronach.


Kersten zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności w każdej chwili, ze skutkiem natychmiastowych oraz bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Your web browser is outdated.

For correct viewing of this website is a recent version of your browser required. You can update your browser by downloading the latest version.