Technologia

W świecie prześcigających się nowinek technologicznych istotne znaczenie ma zdecydowane i szybkie reagowanie na zapotrzebowanie rynku. Ponad 55 lat doświadczenia pozwala Kersten na właśnie takie działania. Możemy nawet stwierdzić, że to właśnie Kersten jako pionier technologii gięcia często przyczynia się do wprowadzania nowości technologicznych.

Obok gięcia płyt i profili, Kersten oferuje także szereg usług dodatkowych, jak np. inżynieria, cięcie na wymiar (3D) oraz spawanie. Jesteśmy Państwa partnerem w zakresie części giętych i pełnych konstrukcji. Także jeśli chodzi o rozwiązania gotowe. trafili Państwo do Kersten pod dobry adres.  

Your web browser is outdated.

For correct viewing of this website is a recent version of your browser required. You can update your browser by downloading the latest version.