Tytuł projektu:

 „Wdrożenie innowacyjnej technologii gięcia na gorąco profili stalowych będącej wynikiem prac B+R w firmie Kersten Europe sp. z o.o.”

 

 Cel projektu:

Celem projektu jest wdrożenia wyników prac B+R przeprowadzonych samodzielnie przez wnioskodawcę w okresie od sierpnia 2015 r. do stycznia 2016 r. Efektem prac było opracowanie autorskiego systemu doginającego, który w połączeniu z najnowszej generacji giętarką indukcyjną, umożliwi gięcie profili stalowych o znacznej średnicy (od f 610 mm do f 914 mm) w łuki o dużych promieniach (powyżej 16.000 mm), z przeznaczeniem dla konstrukcji budowlanych a w szczególności dla konstrukcji mostów, kładek i wiaduktów stalowych

 

Planowane efekty:

Zwiększenie innowacyjności oraz konkurencyjności Spółki na skalę międzynarodową. Efekty projektu zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu wyników samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, co z kolei przełoży się na:

  • wprowadzenie do praktyki przedsiębiorstwa innowacji o charakterze procesowym, związanej z nową technologią gięcia na gorąco profili stalowych,
  • wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco ulepszonych produktów, które stanowią odpowiedź na potrzeby rynku, w tym zagranicznych oraz krajowych producentów konstrukcji stalowych – stalowych łuków wykonywanych z profili  o średnicy od f 610 mm do f 914 mm, giętych w technologii na gorąco na promień powyżej 16.000 mm z przeznaczeniem dla konstrukcji budowlanych a w szczególności dla konstrukcji mostów, kładek i wiaduktów stalowych.

Wartość projektu:

5 5580 756,00 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich:

2 037 202,80 zł

 

Beneficjent:

Kersten Europe sp. z o.o.

Ul. Przemysłowa 6

97-410 Kleszczów

 

 

 

Your web browser is outdated.

For correct viewing of this website is a recent version of your browser required. You can update your browser by downloading the latest version.